Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε τη νέα επενδυτική πρόταση για την πλατφόρμα STAYZY.

Καλέστε στο 2112341314 για αίτημα ενημέρωσης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος (TICKET).

<Members>
KPT Social Cooperative Enterprise / Van Kay Private Capital Company / KN2 Single Member Private Company
KN Investments Single Member Private Company / HSP Private Company / LAAST Private Company / 
Wealth Living Private Capital Company (Θυγατρική εταιρία της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Wealth Avenue PLC)

<Projects 2023-24>
Petrenitis.co.uk / With L∞ve, Kinfeel / Kinfeel House / Sloc / Kreis / Digion / MGREECE / Abloom / Stayzy


*Το PNS Business Group17 έχοντας ως όχημα την PNS Capital Management Holdings Μον. Ανώνυμη Εταιρία και την πολύχρονη εμπειρία όλων των συνεργατών στην επίλυση προβλημάτων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις/εταιρίες δύναται να συμβουλέψει (Μanagement-investment consulting and personal-corporate branding) ή/και να επενδύσει συμμετέχοντας σε αξιόλογα έργα νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Straight equity investment) τα οποία βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της εξέλιξης τους (Pre-Seed investment) και διαθέτουν το πρωτότυπο της ιδέας (Minimum viable product). Στόχος των επενδύσεων είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων για τους εταίρους μας τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Όλες οι εταιρίες της επιχειρησιακής ομάδας έχουν ανεξάρτητο και εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο πελατών, συνεργατών και συνεργασιών.

Έχετε την ιδέα & ψάχνετε για επενδυτική συμμετοχή;

Θα χαρούμε να λάβουμε την παρουσίαση σας με σκοπό να την αξιολογήσουμε και να επενδύσουμε στην ιδέα σας!

*Διασφαλίζουμε απόλυτη εχεμύθεια για όλους τους υποψήφιους συνεργάτες μας, συντάσσοντας δήλωση εμπιστευτικότητας και περί μη δημοσιοποίησης κατά την έναρξη της συνεργασίας!