Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε τη νέα επενδυτική πρόταση για την πλατφόρμα STAYZY.

Καλέστε στο 2112341314 για αίτημα ενημέρωσης

<Members>

<Projects>


Το PNS Business Group17 έχοντας ως όχημα την PNS Capital Holding Single Member Private Company και την πολύχρονη εμπειρία όλων των συνεργατών στην επίλυση προβλημάτων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις/εταιρίες δύναται να συμβουλέψει (Μanagement-investment consulting and personal-corporate branding) ή/και να επενδύσει συμμετέχοντας σε αξιόλογα έργα νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Straight equity investment) τα οποία βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της εξέλιξης τους (Pre-Seed investment) και διαθέτουν το πρωτότυπο της ιδέας (Minimum viable product). Στόχος των επενδύσεων είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων για τους εταίρους μας τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.