Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε τη νέα επενδυτική πρόταση για την πλατφόρμα STAYZY.

Καλέστε στο 2112341314 για αίτημα ενημέρωσης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος (TICKET).

<Members>
PNS Terra Private Capital Company / PNS & Globe merchandising firm Private Company / PNS Estate Sole Trader / PNS Capital Managment Holdings Limited

A3 Private Capital Company / A studio Sole Trader

KN Investments Single Member Private Company / HSP Private Company / KPT Social Cooperative Enterprise

(Συνδεδεμένη εταιρία της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Wealth Avenue PLC)

<Projects 2023-24>
Petrenitis.co.uk / With L∞ve, Kinfeel / Kinfeel East / Kinfeel House / Sloc / Kreis / Digion / MGREECE / Abloom / Stayzy


*Το PNS Business Group17 έχοντας ως όχημα την PNS Capital Management Holdings Μον. Ανώνυμη Εταιρία και την πολύχρονη εμπειρία όλων των συνεργατών στην επίλυση προβλημάτων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις/εταιρίες δύναται να συμβουλέψει (Μanagement-investment consulting and personal-corporate branding) ή/και να επενδύσει συμμετέχοντας σε αξιόλογα έργα νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Straight equity investment) τα οποία βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της εξέλιξης τους (Pre-Seed investment) και διαθέτουν το πρωτότυπο της ιδέας (Minimum viable product). Στόχος των επενδύσεων είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων για τους εταίρους μας τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Όλες οι εταιρίες της επιχειρησιακής ομάδας έχουν ανεξάρτητο και εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο πελατών, συνεργατών και συνεργασιών.

Ψάχνετε για επένδυση;


Business setup /  Corporate advisory / PR & Communication / Lobbying strategies/ Quantitative investment planning / Crisis management

Η μεθοδολογία μας είναι η βέλτιστη πρακτική γιατί εστιάζουμε σε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για όλους εσάς!


Έχετε την ιδέα & ψάχνετε για επενδυτική συμμετοχή;


Startup / Moonshot investments

Θα χαρούμε να λάβουμε την παρουσίαση σας με σκοπό να την αξιολογήσουμε και να επενδύσουμε στην ιδέα σας!

*Διασφαλίζουμε απόλυτη εχεμύθεια για όλους τους υποψήφιους συνεργάτες μας, συντάσσοντας δήλωση εμπιστευτικότητας και περί μη δημοσιοποίησης κατά την έναρξη της συνεργασίας!